ТРАДИЦИОНАЛНИ ВИНА

Нашите традиционални вина се тука за секоја ваша прослава и уживање со пријателите и со семејството. Произведени на традиционален начин, тие се добро познати и редовни гости во секој дом.

ТИКВЕШКО

Во овие вина се вткаени сите народни приказни и музика. Се создаваат на истиот начин со векови, а денес, користејќи ја модерната технологија, гордо ја промовираат низ светот винската традиција на нашата земја преку нивните етикети.

Винарска визба „Тиквеш“

0