Barovo

„Domaine Barovo“ се смета за највисоката овошна градина на Балканот. Високите дневни температури, заедно со почвата од вулканско потекло, овозможуваат исклучителен квалитет на грозјето.

Винарска визба „Тиквеш“

0