Како дел од заложбата на „Тиквеш“ за промоција на вина од уникатни микролокации, во стратешка соработка со „Винарија Попов“, е развиен новиот бренд „Vršnik“. Белото и црвеното вино „Vršnik“ се дел од портфолиото на „Tikveš Châteaux & Domaines“ и го носат името на уникатниот локалитет на кој се одгледува грозјето од кое се создадени.

Винарска визба „Тиквеш“

0