OAK EDITION

Нашата линија „Oak Edition“ е создадена од најпрефинето грозје, зреено во нови буриња од француски даб, коишто го даваат уникатниот вкус на овие вина. Заради користењето на затворачите стелвин, секогаш нудат свеж вкус, онака како што замислиле енолозите.

Винарска визба „Тиквеш“

0