Back to Новости и информации за медиуми

СВЕЖИНА ОД БАРОВО

Ви го претставуваме „Sauvignon Blanc Barovo“, прво од вината направени од одбрани сорти од селектирани микролокации, со кои оваа година ќе го збогатиме портфолиото на „Tikveš Châteaux & Domaines“.

Ова вино е создадено од грозје одгледано во Барово, на лозови насади кои се наоѓаат на надморска височина од 700 метри, посадени на вулканска почва и изложени на повеќе од 200 сончеви денови во текот на годината.

Водени од знаењето и искуството стекнати во Нов Зеланд и Јужна Африка – земјите кои ги поставија стандардите за вината создадени од сортата совињон блан, нашите енолози го избраа токму Барово како идеално место за одгледување на оваа сорта кај нас и создадоа карактеристично вино со раскошни вкусови и ароми.

„Sauvignon Blanc Barovo“ се одликува со свежина и изразен овошен карактер благодарение на големата разлика на дневните и ноќните температури во Барово, додека вулканската почва на која е посадено лозјето ги дава минералите во виното. Овој уникатен предел е под влијание на планинска, медитеранска и континентална клима, што овозможува долг период на зреење на грозјето и развој на интензивни ароми и вкусови.

Пробајте го „Sauvignon Blanc Barovo“ и откријте ги неговата свежина и извонредна убавина.

Back to Новости и информации за медиуми

Винарска визба „Тиквеш“

0