Back to Новости и информации за медиуми

„Тиквеш“ и лозарите ја развиваат партнерската соработка

Во согласност со нашата трајна определба и стратегија за градење и одржување долгорочни партнерски односи со лозарите, веднаш по завршувањето на годинешната берба, продолживме со продлабочување и развој на соработката со производителите на грозје за следната берба.

На средбата помеѓу раководството на ВВ „Тиквеш“ и лозарите посебно внимание беше посветено на поставување на стандардите за квалитет на винско грозје кои се темелат на најдобрите светски практики и критериуми, како и на барањата на пазарите каде се пласира виното на „Тиквеш“.

Конкретно, планирано е од следната берба да се воведат три нивоа на квалитет на грозје дефинирани според прецизни критериуми и механизми за мониторинг и контрола на лозовите насади, а се дискутираше и за предлогот на „Тиквеш“ за отпочнување на процес на окрупнување на лозовите насади, преку здружување на повеќе производители, со што би се формирале насади со површини поголеми од 10 хектари.

Back to Новости и информации за медиуми

Винарска визба „Тиквеш“

0