Политики и сертификати

CERTIFICATE - ISO 50001:2018

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 22000:2018

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

ISO-14001-VI-2025

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ , ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 22000

ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ISO 50001 И ISO 14064

Винарска визба „Тиквеш“

0