Back to Новости и информации за медиуми

Годишен извештај на „Тиквеш“ за 2022

Остварените резултати и сите клучни активности на „Тиквеш“ реализирани во 2022 година се содржани во Годишниот извештај,  кој служи како доказ за нашата посветеност на квалитетот, одржливиот развој, но и уметноста пресликана во секој производ на „Тиквеш“.

Годишниот извештај на „Тиквеш“ за 2022 година е достапен на следниов линк: Годишен извештај 2022 година

Back to Новости и информации за медиуми

Винарска визба „Тиквеш“

0