Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

Трпезни Вина (Meni)

Температура на служење
Комбинација со храна

Пакување

наздрави со пријател
горе