Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

Т`га за југ (Meni)

  • T'ga za jug
Температура на служење
Комбинација со храна

Пакување

наздрави со пријател
горе