кomunikaciska-platforma-1-1

Istraživanja i dokazi

 

Uticaj umerene konzumacije vina na zdravlje – istraživanja i dokazi

 

Sve je veći broj medicinskih istraživanja i naučnih radova u kojima je naučnim faktima dokazan povoljan uticaj koji vino ima na zdravlje. Svetski poznate naučno-istraživačke i medicinske ustanove jednoglasno se slažu da vino sadrži sastojke koji unapređuju opšte stanje organizma. No, oni takođe ističu – da bi se osetila blagotvorna dejstva vina, moramo ispuniti jedan važan preduslov: uživati u vinu u umerenim količinama.

 

Vino povoljno utiče na zdravlje svojih konzumenata zahvaljujući prisustvu različitih sastojaka, među kojima su i antocijani, tanini, polifenoli. Pozitivna dejstva koja ovi sastojci imaju na zdravlje uključuje:

 

  • Smanjenje rizika od pojave kardiovaskularnih oboljenja i određenih malignih oboljenja
  • Usporenje progresije neuroloških degenerativnih procesa, kao i Alchajmerova i Parkinsonova bolest
  • Poboljšanje funkcije pluća
  • Poboljšanje moždanih aktivnosti i pamćenja
  • Jačanje imuniteta
  • Poboljšanje metabolizma i cirkulacije
  • Smanjenje taloženja masti u krvnim sudovima
  • Zaštita od alergija i infekcija
  • Usporavanje procesa starenja

 

 

U okviru platforme „Vrednosti vina“, VV „Tikveš“ je organizovala stručnu konferenciju „ Uticaj umerene konzumacije vina na zdravlje – istraživanja i dokazi“, na kojoj su bila predstavljena naučna istraživanja i saznanja o zdravstvenim efektima umerene konzumacije vina. Konferencija se održala 19.05.2016., u prostorijama M6 Edukativnog centra u Skoplju, a svoje naučne radove prezentovali su istaknuti domaći i strani istraživači:

 

dr Sabina Pasamonti, profesor biohemije na Univerzitetu u Trstu, ekspert za molekularnu ishranu čija  istraživanja vode ka boljem razumevanju značaja ishrane na ljudsko zdravlje. Ona je ekspert za inovacije i transfer znanja u oblasti biomedicine i agrohrane.Passamonti-Conference 19.05.2016

dr Violeta Ivanova –Petropulos, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta na Univerzitetu „Goce Delčev“, Štip, doktor hemijskih nauka iz oblasti enohemije i enologije. Ona ima plodan naučno-istraživački rad, a član je i uređivačnog naučnog odbora međunarodnih časopisa „Food Research International“ i „ Journal of Food Science“. Ivanova-Petropulos-Conference 19.05.2016

dr Klemen Lisjak, enolog i istraživač Poljoprivrednog instituta Slovenije. Tema njegovog istraživačkog rada   su aromatski i polifenolni profili grožđa i vina, implementacija novih analitičkih metoda i novih tehnologija za vinifikaciju grožđa i vina.  Lisjak-Conference 19.05.2016

dr Andreja Vanzo, stariji naučni saradnik Poljoprivrednog instituta Slovenije i vanredni profesor  Škole za vinogradarstvo i enologiju Univerziteta u Novoj Gorici. Njen naučno-istraživački rad  uključuje istraživanja primarnih i sekundarnih metabolita u grožđu i vinu. Lisjak-Conference 19.05.2016 Vanzo-Conference 19.05.2016