vinska-edukacija-t

Kakva vina postoje, kako se degustira i poslužuje vino, kako se čuva vino –  deo su pitanja koja postavlja svako ko pokazuje makar malo interesovanja za svet vina. Kada počnete da otkrivata ovaj svet, verovatno ćete hteti da znate šta znači barik, kuve, somelier, teroar i drugi slični pojmovi vinskog rečnika. I tada ćete tražiti edukatora, koji je spreman da vam posluži pravo znanje o vinu.

 

Vinska edukacija je ključni pristup komunikacijske platforme  „Vrednosti vina“. Ovaj segment platforme je nastavak naših dugoročnih napora za podizanjem nivoa vinske kulture u Makedoniji i regionu, što smo kao regionalni lider preuzeli kao našu obavezu i odgovornost. Spremni smo da

Zadovoljimo žeđ za znanjem svih ljubitelja vina. Ostajemo posvećeni da  vam otkrijemo svet vina sa svim njegovim detaljima.