Vizija i vrednosti

„Bez misije nema cilja, bez vizije nema odredišta, bez vrednosti nema vodećih principa.“

Naša vizija

Stremimo da postanemo aktivan učesnik u globalnoj vinskoj industriji, da kreiramo trendove i nove standarde u proizvodnji, prodaji i u promociji vina.

Naša misija

Da kreiramo i promovišemo autentične i kvalitetne proizvode koji nose prepoznatljiv pečat vinarije Tikveš. Stremimo da u celosti zadovoljimo očekivanja naših potrošača i da nastavimo da stvaramo trenutke uživanja koje će dugo pamtiti.

Naše vrednosti

Naša zalaganja zavise od naših vrednosti, one rukovode donošenjem odluka, određuju naš način ponašanja na radnom mestu: prema kolegama, poslovnim partnerima, potrošačima, dobavljačima i prema široj zajednici. Naše vrednosti su „duša“ naše kompanije. One su suština koja je nepromenljiva:

Kvalitet

+

Verujemo u visoke standarde kvaliteta koje su deo nastajanja svih poslovnih procesa. Kvalitet je neprikosnovena kategorija kada su u pitanju naši proizvodi i usluge koje nudimo.

Tržišno orijentisani

+

Kontinuirano pratimo potrebe i očekivanja naših potrošača i klijenata. Oni su centar svake naše aktivnosti i predstavljaju osnovu naših budućih poslovnih predloga i rešenja.

Profesionalizam

+

Za nas profesionalnost i profesionalno ponašanje podrazumevaju građenje ličnog i profesionalnog integriteta i kredibiliteta, odgovorno, na vreme i kvalitetno završavanje radnih obaveza, kao i lojalnost kompaniji i njenim ciljevima.

Saradnja

+

Smatramo da će međusobna saradnja omogućiti da ostvarimo zajedničke ciljeve, da izgradimo dobre poslovne relacije sa našim partnerima i da kreiramo veću vrednost i korist za sve uključene strane: potrošače, akcionare, poslovne partnere, dobavljače i lokalnu zajednicu.

Posvećenost

+

Posedujemo pravu strast za naše proizvode i kompaniju i u svakom trenutku ističemo njihove prednosti. Konstantno ulažemo u edukaciju potrošača i klijenata i u usavršavanje „umetnosti“ pravljenja vina.

Poverenje

+

Iskrenom i otvorenom komunikacijom, kao i poštovanjem gradimo poverenje u kompaniju, u njene proizvode i u zaposlene. Na ovaj način obezbeđujemo dugotrajni partnerski odnos sa potrošačima i klijentima.

Društvena odgovornost

+

Poslujemo kao sastavni deo našeg šireg okruženja, brinući i obezbeđujući podršku blagostanju zajednice u kojoj živimo i radimo.

Razvoj

+

Zalažemo se za zdravu radnu atmosferu u kojoj će zaposleni imati uslove za kontinuirano sticanje novih veština i znanja, razmenu iskustava i omogućen lični i profesionalni razvoj. Smatramo da uvek postoji prostor za napredovanje i podstičemo promene na bolje, jer verujemo da su one osnova za razvoj, kako zaposlenih tako i kompanije.