Etički profil

Biti deo elitnog društva „Wine Innovation Forum-a“ predstavlja više od privilegije, a pre svega ogormnu odgovornost. Poštujući princip „etički pristup vinu“, vinarija Tikveš se obavezala da poštuje obaveze odgovornih brendova čiji je cilj kreiranje dodatne vrednosti koja bi se prenela u vinsku industriju, a pritom uzimajući u obzir šire društvene potrebe.

Etičko ponašanje za nas znači odgovornost i fer odnos prema svim učesnicima u vinskoj industriji, ali i briga o održivom razvoju koja podrazumeva poštovanje najviših standarda u svim segmentima poslovanja.

Odgovornost

Čvrsto verujemo da svaki odgovorni brend mora da prepozna potrebe svojih zaposlenih, partnera, potrošača i svih onih koji su na bilo koji način u dodiru sa tim brendom. Njihove potrebe su integralni deo svih naših aktivnosti. Vodimo računa da naši zaposleni imaju najbolje uslove za rad, brinući o njihovoj bezbednosti i zdravlju. Vinogradari dobijaju neophodnu podršku i savete kako bi proizveli grožđe sa najvišim kvalitetom, što za njih predstavlja dodatu vrednost i veću valorizaciju njihovog truda kao i njihovih porodica. Brinemo da potrošači budu informisani o štetnom uticaju prekomerne konzumacije alkohola i aktivno zastupamo umerenu konzumaciju i odgovorno uživanje u alkoholnim pićima. Naša strategija za marketing, reklame i kompletna poslovna komunikacija je vođena shodno etičkim principima i sadrži poruke za odgovornu konzumaciju alkohola. To su ujedno i vodeći principi na kojima se temelji naše dugoročno unapređivanje vinske kulture, koju između ostalog ostvarujemo, preko programa za edukaciju partnera, saradnika i potrošača.

Održivost

Naš razvoj zasnivamo na principu održivosti, i to ne samo na nivou kompanije, već i na širem društvenom nivou. Svi lozovi zasadi u vlasništvu vinarije Tikveš i najveći deo lozovih zasada naših kooperanata poseduju sertifikat „Golden GAP“ za održivi rast, zaštitu okoline, brigu o čistoj vodi i vazduhu, zaštitu okolne flore i faune, brigu o otpadnim materijama koje mogu da ugroze okolinu. Posvećeno radimo na smanjenju potrošnje energije i vode, a naš prioritet je upotreba obnovljive energije. Sa ciljem redukovanje emisije „staklenih“ gasova u atmosferu, usmereni smo ka upotrebi lakših boca za naša vina, upotrebi tanjeg kartona bez pregrada za transportna pakovanja i upotrebi navojnih zatvarača, uvek kada je to moguće. Vinarija Tikveš je jedan od osnivača Makedonske asocijacije proizvođača za skupljanje ambalažnog otpada (kutije, staklo, PVC), a u Srbiji je xxxxx (sekopak priča).

Dopunska potvrda naše brige o životnoj sredini i održivog razvoja je posedovanje najviših međunarodnih standarda u ovoj oblasti, kao što je ISO 14001.