Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

Smederevka

сорта

Смедеревка

карактеристики

Суво бело вино. Се одликува со светложолта боја, пријатен мирис и освежувачки вкус.

БЕРБА
Температура на служење
  • 10°C
  • 12°C
Комбинација со храна

Пакување

наздрави со пријател
горе