Престижна европска награда за извонредни резултати во работењето Винарницата „Тиквеш“ и Игор Илиевски прогласени за „Најкомпанија и најменаџер на годината“ во регионот