Бербата 2017 оценета со одличен квалитет на Фестивалот на младо вино на „Тиквеш“