Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

горе