Пополнете ја формата за контакт

0/250

избриши

Винарска визба Тиквеш

СКОПЈЕ
Ул. 810 бр. 2 1000 Скопје,
Р. Македонија
Тел: + 389 2 3175 966
Факс:+ 389 2 3181 735
E-mail: contact@tikves.com.mk

КАВАДАРЦИ
Ул. 29 Ноември бр. 5 1430 Кавадарци,
Р. Македонија
Тел: + 389 43 447 500
Факс: + 389 43 415 451
E-mail: vvtikves@tikves.com.mk

M-6 Тиквеш д.о.о

БЕЛГРАД
Булевар Војводе Путника 5,
Београд-Савски венац,
11000 Белград, Србија
Тел: + 381 11 41 451 00
Е-mail: m6tikves.beograd@tikves.com.mk