Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

сорта

Каберне совињон

карактеристики

Квалитетно суво црвено вино со географско потекло од Тиквешкото виногорје. Виното се одликува со интензивна црвена боја, хармоничен вкус и мирис и изразено буке.

Температура на служење
  • 16°C
  • 18°C
Комбинација со храна

Пакување

наздрави со пријател
горе