Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

Bela Voda – Црвено

сорта

Вранец и плавец

карактеристики

Ова тероар вино потекнува од подрачјето Бела Вода, кое е составено од глинени почви со мека медитеранска клима, за да понуди спој на сортите вранец и плавец, карактеристични по аромата на какао и темно шумско овошје, како и богата овошна структура.

БЕРБА
Температура на служење
  • 16°C
  • 18°C
Комбинација со храна

Пакување

Ви препорачуваме...

рецепт
наздрави со пријател
горе