Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

Alexandria Cuvee (Meni)

  • Alexandria Cuvee Бело
Температура на служење
Комбинација со храна

Пакување

наздрави со пријател
горе